Kundmeddelanden

Kundmeddelanden  

Datum Meddelande
19.4.2017 09:56 EET

Mitt Fortum-tjänsten stängd för underhåll 20. april kl 18-19

15.3.2017 07:44 EET

Mitt Fortum-tjänsten stängd för underhåll 16. och 19.-20. mars

18.1.2017 08:34 EET

Mitt Fortum-tjänsten stängd för underhåll 20.-21. januari

12.1.2017 10:40 EET

Mitt Fortum-tjänsten för Android användare

9.1.2017 10:47 EET

Fortums internetsidor stängda för underhåll 11.1. kl 6:30-7:00

8.12.2016 09:14 EET

Fortums internetsidor stängda för serviceavbrott 11.-12. december

23.2.2016 11:54 EET

Priset på vårt populäraste elavtal sjunker med 15 %

Helhetspriset på vårt populära Fortum Kesto-avtal sjunker i genomsnitt med 15 % för prisperioden som börjar 1.4.

6.10.2015 15:24 EET

Trevlig energisparvecka

Med Valpas-tjänsten kan du följa med din energikonsumtion t.o.m. på timnivå.

2.10.2015 14:35 EET

Stormen Valio når Finland på fredag

Ifall du bor på Carunas nätområde kan du i störningstillstånd följa med läget på www.caruna.fi eller ringa Carunas nummer för felanmälan 0800 1 95011 (24h).

17.7.2015 09:40 EET

Oma Fortum ersätter appen Valpas i din smarttelefon

Vi har lanserat en ny mobilapp, Oma Fortum. Oma Fortum ger Fortums alla kunder tillgång till tjänsten Valpas, som följer upp energiförbrukningen, och de egna fakturorna i smarttelefonen med en inloggning.

10.3.2015 10:56 EET

Meddelande för Carunas elöverföringskunder

20.11.2014 11:55 EET

Allmänna avtalsvillkor ändras fr.o.m. 1.1.2015

De nya allmänna vilkoren för elförsäljning skickas till våra elkunder under veckorna 47-49.