Registrera dig

Som Fortums kund behöver du dina kunduppgifter - kundnummer och förbrukningsställets nummer - för att kunna registrera dig för Mitt Fortum tjänsten

17.10.2016