Hinnanmuutos - kysymyksiä ja vastauksia

Miksi hintoja korotetaan?

Yhteiskunnan kasvava riippuvuus sähköstä edellyttää kehittyneempää sähköverkkoa. Toisaalta sähkönjakelun tulee myös olla entistä luotettavampaa kaikissa sääolosuhteissa. Verkon nopeutettu uudistaminen kasvattaa Fortum Sähkönsiirto Oy:n investointikustannuksia.

Myös sähkönjakeluun liittyvät toiminnalliset kustannukset ovat kasvaneet. Suurimpana yksittäisenä eränä on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n vuoden vaihteessa tekemä kantaverkkomaksujen 30 prosentin hinnankorotus.

Kuinka paljon hinnat nousevat?

Fortum Sähkönsiirto Oy:n alueella siirtohinnat nousevat keskimäärin 6%.

Asiakaskohtainen korotus riippuu sähkönkäytön määrästä ja valitusta siirtotuotteesta. Siirtohinnan korotuksen vaikutus sähkölaskuun eri kulutuksilla on seuraava:

Kerros- tai rivitalo, 2 000 kWh/vuosi: 0,8 €/kk
Omakotitalo, 5 000 kWh/vuosi: 1,6 €/kk
Omakotitalo, 18 000 kWh/vuosi: 3,4 €/kk

Kuinka paljon Fortum Sähkönsiirto Oy:lla on asiakkaita ja missä?

Fortum Sähkönsiirto Oy:llä on 440 000 asiakasta Etelä-, Lounais-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa.

Koskeeko hinnankorotus myös Fortum Espoo Distributionia?

Ei koske. Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa toimiva Fortum Espoo Distribution ei korota hintoja. Fortum Espoo Distribution ja Fortum Sähkönsiirto ovat erillisiä yhtiöitä, jotka eroavat toisistaan myös verkostorakenteeltaan ja investointitahdiltaan. Näin ollen niiden kustannuksetkin muodostuvat toisistaan poikkeavasti.

Koska nostitte hintoja edellisen kerran?

Muutimme Fortum Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueella siirtohintojamme viimeksi kaksi vuotta sitten helmikuussa 2010. Siirtohinnoittelu on luonteeltaan pitkäjänteistä, ja Energiamarkkinavirasto valvoo sitä ennalta säädetyn valvontamallin mukaan. Valvontajakson pituus on 4 vuotta.

Miksi edellinen hinnankorotus ei riitä kattamaan investointeja?

Sähköverkkoon kohdistuu runsaasti uudistuspaineita ja investointeja suunnitellaan pitkälle tulevaisuuteen, jotta asiakkaamme saavat sähköä mahdollisimman luotettavasti kaikissa olosuhteissa. Vuositasolla olemme investoineet sähköverkkoomme Suomessa yli 100 miljoonaa euroa. Tämä uudistustyö jatkuu tehostetusti, jotta voisimme parantaa sähkön toimitusvarmuutta entisestään.

Omien investointiemme lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid nosti 30% hintojaan vuodenvaihteessa. Tämä selittää noin puolet hinnankorotuksesta, sillä Fortum maksaa kantaverkkoyhtiölle valtakunnallisen verkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

Nostaako Fortum siis siirtohintoja vuodenvaihteen myrskyjen vuoksi?

Vuodenvaihteen myrskyjen korjauskustannuksilla ei ole ollut korotukseen vaikutusta. Myrskyt aktivoivat meidät kuitenkin nopeuttamaan sähköverkon vahvistamista, jotta asiakkaamme saisivat sähköä jatkossa mahdollisimman luotettavasti kaikissa olosuhteissa.

Vaikuttivatko asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset tähän hinnankorotukseen?

Hinnankorotuksella ja sähkökatkoista maksettavilla korvauksilla ei ole yhteyttä toisiinsa. Vakiokorvaukset hyvitetään Fortumin siirtoliiketoiminnan tuloksesta, eikä niillä ole tämän korotuksen kanssa tekemistä.

Miksi sähköverkkoinvestointeja ei rahoiteta esimerkiksi sähkön tuotannosta saaduista voitoista?

Muissa Fortumin liiketoiminnoissa saatuja tuottoja ei voi siirtää yhtiöstä toiseen, koska sähkönsiirto on lain mukaan pidettävä erillään sähkön tuotannosta ja vähittäismyynnistä. Näin esimerkiksi Fortumin energia-tuotannosta tulevia voittoja ei voi käyttää investointeihin sähkönsiirron puolella, vaan investoinnit pitää kattaa siirtoliiketoiminnan omista tuotoista.

Mitä asiakkaat saavat sähkön siirtohinnalla?

Siirtomaksuilla katetaan sähköverkkotoiminnan kustannuksia. Niitä aiheuttavat mm. Fortumin vastuulle kuuluvan sähköverkoston peruskorjaus, huoltaminen, vian korjaus ja tarkastaminen sekä häiriötilanteiden varalta ylläpidettävä ympärivuorokautinen päivystys.

Siirtomaksujen määräytymisen taustalla on sähkömarkkinalaki. Laissa edellytetään, että verkonhaltija ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti.

Miten asiakas hyötyy Fortum Sähkönsiirto Oy:n tekemistä investoinneista?

Investoinnit ovat luotettavan sähköntoimituksen perusjalka: ilman niitä on vaikeaa taata luotettavaa sähkönjakelua. Sähkönjakelun luotettavuutta lisätään muun muassa siirtämällä sähköjohtoja metsästä teiden varsiin, korvaamalla ilmajohtoja maakaapelilla, lisäämällä sähköverkon automaatiota ja raivaamalla johtokatuja. Uusi VahvaVerkko-hanke tekee pitkäaikaisesta kehitystyöstämme entistä näkyvämpää saattaessaan lisää asiakkaitamme nopeutetusti säävarman sähkönjakelun piiriin.

Tavoitteenamme on saada vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi.

Miksi maksan perusmaksuja, vaikka en käytä sähköä ollenkaan?

Sähkönsiirron perusmaksulla taataan, että sähköverkko on kunnossa ja sähkö käytettävissä silloin kun asiakas sitä tarvitsee. Sähkönjakelun kustannukset ovat pääosin kiinteitä. Esimerkiksi kesämökeilläkin sähkö on oltava aina käytettävissä.  

Voinko mitenkään vaikuttaa laskuni suuruuteen?

Toki. Osa sähkön siirtohinnastakin perustuu kulutetun sähkön määrään. Energiaa voi säästää useilla keinoilla, esimerkiksi säätämällä huonelämpötilaa hieman alemmaksi tai sammuttamalla ylimääräiset valot kotona. Hieman isommissa sähkönkäyttöpaikoissa kannattaa myös varmistaa, että käytössä on juuri tarkoituksenmukainen siirtotuote ja että valittu sulakekoko ei ole tarpeettoman suuri.        

Onko teillä tarjolla erilaisia siirtotuotteita kuluttaja-asiakkaalle?

Kuluttaja-asiakkaille meillä on tarjolla kolme erilaista siirtotuotetta: Fortum yleis-, yö- ja kausisiirto. Yleissiirto sopii kohteisiin, joissa kiinteistöä ei lämmitetä sähköllä tai kohteessa on suora sähkölämmitys. Yö- ja kausisiirto sopivat kohteisiin joissa on varaava lämmitys tai esimerkiksi lämminvesivaraaja lämmitetään yöaikaan.

 

16.5.2012