Tulevaisuuden energia viilentää ja lämmittää uudistuvaa Tapiolaa

 

"Sopivan lämmin tuntuu parhaalta. Kaukolämpö lämmittää ja Espoossa uusi kaukokylmä viilentää sekä uudisrakennukset että saneerauskohteet. Ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen mukainen kaukokylmä sopii erinomaisesti kaupunkikeskus Ainoaan ja Tapiolan puutarhakaupunginosaan.”

Mikko Somersalmi, ympäristöpäällikkö,
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy  

   

Kaupunkikeskus Ainoa viilenee kaukokylmällä 

Uusi kaupunkikeskus Ainoa on ensimmäisiä Fortumin kaukokylmäratkaisun käyttäjiä Espoossa. Kaupunkikeskuksen viilennys toteutetaan Fortumin kaukokylmäverkoston kautta, eikä kiinteistökohtaisia jäähdytyslaitteita tarvita. Kiinteistöstä poistettava lämpöenergia hyödynnetään yli 90 prosenttisesti alueen kaukolämmityksessä.  

Kaukokylmä on koko alueen ratkaisu

Kaukokylmää ei valittu vain Ainoan osalta, vaan lähtökohtaisesti lähdimme ratkaisemaan hallinnoimiemme kiinteistöjen viilennys- ja lämmitysratkaisuja kokonaisuutena. Tärkeäksi todettiin myös Tapiolan puutarhakaupunginosaa kunnioittava rakentaminen ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen mukaisesti. Fortumin tarjoama kaukokylmä vastasi näihin haasteisiin, kertoo Mikko Somersalmi. 

Kasvavan Tapiolan tarpeisiin

Edistyksellinen kaukokylmä toimii parhaiten tiiviillä kaupunkimaisilla alueilla, missä kaukokylmä- ja lämpöverkosto palvelee isoa
 joukkoa käyttäjiä. Kun aikaisemmin kiinteistöjen viilennys- ja lämmitystarpeet ratkaistiin rakennuskohtaisesti, nykyaikainen
rakentaminen kiinteistötekniikka mukaan lukien suosii isompia, alueellisia kokonaisuuksia.  

Lämpö siirretään oikeaan paikkaan, käyttäjille

Tapiolasta on tavoitteena tehdä nollalämpöalue vuoteen 2020 mennessä. Tällöin kiinteistöistä poistettava lämpöenergia riittäisi kattamaan koko kasvaneen Tapiolan, Keilaniemen ja Otaniemen alueiden lämmitysenergian tarpeen.

Kaukokylmäratkaisua voisi kuvailla niin, että sen avulla siirretään väärässä paikassa oleva lämpöenergia sinne, missä sitä tarvitaan. Kaukokylmäverkostossa vesi lämpiää, ja sen energia otetaan hyötykäyttöön – eli lämmittämään rakennuksia ja niiden käyttövettä.
Mitä enemmän kiinteistössä on kuutioita, sitä enemmän on myös viilennystarvetta.  

Rakennusten ulkonäköä kunnioittaen

Kaukokylmän puolesta puhuivat myös kiinteistöjen julkisivuille asetetut ulkonäkökriteerit. Kaukokylmä kulkee huomaamattomasti kaukokylmäverkostossa, eikä katolle asennettavia lauhduttimia tarvita. Kiinteistöjen käyttäjät hyötyvät siitä, ettei lauhduttimista aiheutuvaa meluhaittaa synny sekä ennen kaikkea kaukokylmän todella hyvästä toimitusvarmuudesta.  

Tapiolan alueen uudistuminen jatkuu

Kaupunkikeskus Ainoa on otettu jo nyt hyvin vastaan. Alueen asukkaat odottavat myös  malttamattomina koko Tapiolan keskustan uudistumista metroasemaa myöten. Näin mittavat rakennustyöt valmistuvat vaiheittain vuosina 2016–2018.

Meillä on vahva näkemys siitä, että Ainoan lisäksi myös muut hallinnoimamme uudisrakennukset liitetään Tapiolan kaukokylmäratkaisuun rakennusvaiheessa. Lisäksi Tapiolassa on paljon rakennuksia, joiden viilennysratkaisut tarvitsevat uudistamista. On pelkästään järkevää liittää myös nämä kiinteistöt saneerausvaiheessa kaukokylmään. 

 

 Lue lisää kaukokylmästä 

12.8.2014