Pelletti palaa jatkossa Kivenlahdessa

Kivenlahden lämpölaitoksella Espoossa poltetaan lähitulevaisuudessa raskaan polttoöljyn asemesta puupellettejä. Uusiutuvaan polttoaineeseen siirtyminen vähentää merkittävästi lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä alueella.

​Kivenlahdessa siirtyminen uusiutuvaan polttoaineeseen vähentää kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 60 000 - 80 000 tonnia vuodessa. Lisäksi puupellettiin siirtyminen vähentää riippuvuutta maakaasusta, sillä pellettilaitos korvaa osittain maakaasukäyttöisiä lämpölaitoksia Espoossa. 

Kivenlahden lämpölaitos toimii jatkossakin huippu- ja varavoimalaitoksena, jolla tuetaan Suomenojan voimalaitoksen tuotantoa. Lämpölaitoksen avulla taataan kaukolämmön toimitusvarmuus asiakkaille silloin, kun lämmönkulutus Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella on erityisen runsasta. Kaukolämpöä käyttää alueella on noin 200 000 asukasta. 

"Tavoitteenamme on vähentää merkittävästi kaukolämmön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä Espoon alueella. Siirtyminen uusiutuvaan polttoaineeseen Kivenlahdessa onkin tärkeä askel kohti hiilidioksidivapaata lämmöntuotantoa. Polttoainevalikoimamme laajentuminen lisää lämmöntuotantomme joustavuutta ja  vähentää riippuvuuttamme maakaasusta ja kivihiilestä", kertoo investoinnista vastaava johtaja Dan Blomster. 

Kivenlahden lämpölaitoksen nykyiset kaksi öljykattilaa muutetaan pelletin polttamiselle sopivaksi, ja lisäksi laitosalueelle rakennetaan siilo pellettien varastointia varten. Pian aloitettavat muutostyöt tähtäävät siihen, että pellettien poltto Kivenlahdessa alkaisi vuoden 2015 lämmityskauden alkaessa. 

29.4.2015