Tuotamme lämpöä metsistä

Fortum on merkittävä puupolttoaineen käyttäjä Itämeren alueella.

Käynnistimme viime vuoden aikana metsähaketta käyttävät laitokset Järvenpäähän
ja Latvian Jelgavaan. Lisäksi aloitimme metsähakkeella valmistettavan bioöljyn tuotannon Joensuun voimalaitoksemme kupeessa.

Rakennamme parhaillaan voimalaitoksia Naantaliin ja Tukholmaan, joissa tulemme  käyttämään metsähaketta lämmöntuotannossa.  

Käytimme vuonna 2013  reilu kaksi miljoonaa tonnia biomassaa ja biopolttoaineita. Valtaosa käyttämästämme biomassasta oli puupellettejä, haketta ja  teollisuuden metsätähteitä.

    

Tuotamme metsähakkeella kaukolämpöä Järvenpäässä

 

Tuotamme sähköä ja kaukolämpöä pääasiallisesti  biopolttoaineilla Järvenpään voimalaitoksella. Käyttämästämme polttoaineesta yli 80 % on biopolttoainetta, lähinnä metsätähdehaketta ja teollisuuden sivutuotteita kuten purua ja kuorta, kierrätyspuuta (esim. siltarakentamisen purkujätettä).

 

  

 

Puuhakkeella syntyy sähköä, lämpöä ja bioöljyä Joensuussa
 

• Käytämme lämmön ja sähköntuotannon pääpolttoaineena puuhaketta Joensuun voimalaitoksella.
• Hyödynnämme myös puuhaketta bioöljyn tuotannossa. Fortum Otso® -bioöljyn raaka-aineena käytetään lähialueilta hankittua metsähaketta, energiaharvennuspuuta, hakkuutähteitä ja sahanpurua. Bioöljyä käytetään korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä lämmön ja teollisuushöyryn tuotannossa.

 

Siirrymme pelletteihin Kivenlahden lämpölaitoksella

 
 

Kivenlahden lämpölaitoksella Espoossa poltetaan tulevaisuudessa raskaan polttoöljyn asemesta puupellettejä.

Uusiutuvaan polttoaineeseen siirtyminen vähentää merkittävästi lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä alueella. 

Kivenlahden lämpölaitoksen nykyiset kaksi öljykattilaa muutetaan pelletin polttamiselle sopivaksi, ja lisäksi laitosalueelle rakennetaan siilo pellettien varastointia varten. Pian aloitettavat muutostyöt tähtäävät siihen, että pellettien poltto Kivenlahdessa alkaisi vuoden 2015 lämmityskauden alkaessa.     

Naantalin uudella voimalaitoksella hyödynnetään jatkossa metsähaketta

 

•  Naatalin voimalaitos kuuluu Turun Seudun Energiatuotanto Oy:lle, josta Fortum omistaa 49,5 %
•  Laitos tuottaa myös kaukolämpöä Turun seudulla noin 200 000 asukkaalle. Laitos on ollut toiminnassa vuodesta 1960 lähtien.
•  Uutta voimalaitosta rakennetaan parhaillaan ja se otetaan käyttöön syksyllä 2017
•  Uuden voimalaitoksen biopolttoaineena on tarkoitus käyttää pääosin paikallista metsähaketta 

12.12.2014