Vermon lämpökeskus tuottaa espoolaisille kaukolämpöä pian bioöljyllä

Vermon lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Espoon kaukolämpöverkkoon neljällä huippukuorma- ja varakattilalla.

Vermon lämpökeskus

 

Espoossa sijaitsevan Vermon lämpölaitoksen kattiloiden polttoaineina ovat tähän saakka olleet maakaasu ja raskas polttoöljy. Kahta kattiloista uudistetaan parhaillaan niin, että niissä on mahdollista polttaa Joensuussa tuotettua Fortum Otso® -bioöljyä.  

Bioöljyn käyttö kaukolämmityksessä on uutta

 

Vermossa käytettävä Fortum Otso® -bioöljy valmistetaan Joensuussa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen integroitavassa bioöljylaitoksessa. Bioöljyn raaka-aineena käytetään metsähaketta sekä muuta puubiomassaa.  

Bioöljyn käytöllä on merkittäviä positiivisia ympäristö-vaikutuksia, sillä bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90 %   fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Loppukäytössä raskaan polttoöljyn korvaaminen bioöljyllä (210 GWh) vähentää  hiilidioksidipäästöjä 59 000 tonnia ja rikkidioksidipäästöjä 320 tonnia.   

Lue lisää bioöljyn tuotannosta Joensuussa

 
 
 
 
 
 
 

 

26.11.2013