Dagens spotpris

21,88 EUR/MWh


är idag det genomsnittliga spotpriset för Sverige på den nordiska elbörsen

4.10.2012