Vesisähkön alkuperätakuu GoO

Alkuperätakuu (Guarantee of Origin, GoO) on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Alkuperätakuun omistaa ensin tuottaja, jolle se on myönnetty. Tuottaja siirtää, eli myy alkuperätakuun eteenpäin.

​Järjestelmän tarkoituksena on lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Euroopan laajuisesti. Alkuperätakuu järjestelmä perustuu EU:n Uusiutuvat Energianlähteet -sähkö direktiiviin, joka edellyttää EU:n jäsenmailta ns. sähkön alkuperätakuujärjestelmän luomista. Sähkön alkuperätakuun kansallisessa tulkinnassa sovelletaan lakia sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Alkuperätakuiden myöntämistä valvoo Energiamarkkinavirasto.

Kodin sähkösopimuksista Fortum Takuu -sähkön alkuperä on varmistettu alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti 1.11.2009 alkaen ja  Fortum Keston alkuperä 1.10.2010 alkaen. Sähkö on tuotettu sertifioiduissa vesivoimalaitoksissa Pohjoismaissa.​​​​​​ Vuonna 2011 myyntiin otettu Fortum Tuulisähkö sekä 2013 myyntiin tullut Fortum Vakaa -sähkösopimus, ovat myös alkuperätakuun piirissä.

7.1.2015