Ekoenergimärket

Finlands Naturskyddsförbundets Ekoenergimärke är det enda miljömärke som är riktat för konsumenter i Finland.

​Ekoenergimärket var tidigare känt som Sälen märket. Det gick till historien hösten 2009 då Finlands Naturskyddsförbund lanserade istället för Sälen märket det nya Ekoenergi märket.Fortum Tarkka-elavtalet för konsumenter är Ekoenergi certifierat av Finlands Naturskyddsförbund. Elen för Fortum Tarkka är producerad med 100 % vattenel i norden, t.ex. i vattenkraftverken i Imatra och Tainionkoski. Dessa anläggningar är certifierade för produktion av Ekoenergi av Finlands Naturskyddsförbunds.

Målsättningen för Finlands Naturskyddsförbundets Ekoenergi-märket är att öka på efterfrågan av den förnyelsebara energin och uppmuntra företagen att erbjuda energi producerad med förnyelsebara energikällor. Ekoenergi-märket ställer ett antal strikta kriterier för el-producenter. Användning av märket ställer också fondförpliktelser för el försäljaren. Tack vare det, kan miljöskador som orsakats av produktionen av vattenkraft upprustas årligen med avsevärda summor. Fortum deltar till exempel i projektet där Imatra stad, Sydöstra-Finlands ELY-central, och EKOenergi renoverar lekplatser åt fluvialfisk på vattenområdet mellan Tainionkoski och Imatra kraftverk. Fortum´s miljöfond finansierar renoveringen med medel som samlats vid försäljningen av Ekoenergiamärkt Fortum Tarkka vattenel.

Läs mer on EKO energi märket på Finlands Naturskyddsförbundets web-sidor.

8.1.2015