Ursprungsgaranti för Vattenel GoO

Ursprungsgarantin (Guarantee of Origin, GoO) är ett bevis på att elen är producerad med förnyelsebara energikällor. Ursprungsgarantin ägs först av producenten, till vem den är beviljad. Producenten överför, d.v.s. säljer ursprungsgarantin vidare.

Syftet med systemet är, att öka  förbrukningen av förnyelsebara energikällor i hela Europa. Själva systemet för ursprungsgarantin grundar sig på el-direktivet för EU:s Förnyelsebara Energikällor, vilken förutsätter, att EU:s medlemsländer skapar ett s.k. ursprungsgarantisystem för el. I den nationella tolkningen för ursprungsgarantin för el tillämpas lagen för certifiering av ursprunget av el och rapportering.

Beviljandet av ursprungsgarantier övervakas av Energimarknadsverket.
Av elavtalen för konsumenter är Fortum Takuu-avtalets ursprung certifierad enligt ursprungsgarantisystemet fr.o.m. 1.11.2009 och ursprunget för Fortum Kesto fr.o.m. 1.10.2010. Elen är producerad i  certifierade vattenkraftverk i Norden. Fortum Tuulisähkö, som kom till försäljning år 2011, är också inom ursprungsgarantin.

3.9.2014