Förnyandet av Fortum Takuu-elavtalet

Ditt tidsbundna elavtal upphör snart. Hoppas du har varit nöjd med det stabila priset.  Vi erbjuder dig nu ett enkelt sätt att godkänna ett nytt Fortum Takuu-avtal med fast pris för de följande två åren. Tack vare prisgarantin ändras elförsäljningspriset inte en cent under hela avtalsperioden.

Du får ren 100 % Vattenel, som är producerad med förnybar energi till ditt hem. Vid produktionen av vattenel uppstår inga koldioxidutsläpp. Därför är koldioxidutsläppen från elanvändningen i ditt hem 0 gram*).


Handla genast och säkra ett nytt Fortum Takuu-avtal på ett enkelt sätt:

  • I brevet som kommit på posten finns koden för godkännandet som behövs i fälten nedan och består av följande: partinummer (4 siffror), ditt kund- och avtalsnummer.
  • Med Fortum Takuu-avtalet kan du också välja den avgiftsbelagda bytesgarantin. Med hjälp av bytesgarantin kan du senare byta ditt Fortum Takuu-avtal till ett nytt Fortum Takuu-avtal mitt i det pågående avtalsperioden. Godkänn det du valt och vi tar hand on resten!
  • Priserna för den nya offerten och avtalsvillkoren hittas i brevet som kommit på posten. 

    *) Källa: Finlands miljöcentrals webbtjänst ilmastodieetti.fi, kalkyler över klimatbelastningen. "Förnybar energi anses vara utsläppsfri i enlighet med Energistatistiken och EU:s energipolitik. Så kallad grön el, d.v.s. el som grundar sig på till exempel vindraft, solkraft, biomassa och vattenkraft, räknas alltså som utsläppfri i kalkylerna, d.v.s. utsläppet är 0 g/kWh".

Kontaktuppgifter
Ge avtalsnummer
Jag vill inkludera bytesgaranti till mitt avtal (priset på bytesgaranti hittar du i anbudet)
Godkännandet av avtalet
 

22.5.2015