Redirect 301 permanent: /countries/fi/sv/el/privatkund/tarkka-avtal/pages/default.aspx

Priset på Fortum Tarkka

Fortum Tarkka är ett elavtal, där du alltid betalar aktuellt pris för din el.

Fortum Tarkka priser med timmätning

 

Elen kommer direkt från partimarknaden och du betalar för din elförbrukning enligt den realiserade timpriset på elbörsen Nord pool.
Förmedlingsarvodet är 0,3 c/kWh. 

Fortum Tarkka är tiil 100 % vattenel. För vattenel betalar du inte tilläggskostnader.  

Grundavgiften för Fortum Tarkka är 4,02 euro/mån och priserna inkl.moms 24 %.  

De realiserade timpriserna kan de kunder som har ett Fortum Tarkka-avtal, se i vår Valpas tjänst. Du behöver logga in först i tjänsten för att kunna se priserna på ditt avtal. 

Dagens timpriser kan du kolla här (sidan på finska) 

 

Hur bildas priset om man ännu inte har timmätning

 

Ifall elmätaren ännu inte är fjärravläst och mäter inte elen på timnivå så vid dessa fall tillämpas i avtalet  elbörsens medelpriser för timvärden. Förmedlingsarvodet är då 0,37 c/kWh (fr.o.m. 1.2.2015 är förmedlingsarvodet 0,3 c/kWh) och grundavgiften 4,02 euro/mån.

Se de realiserade priserna här

Priserna inkl.moms 24 %.  

22.5.2015