Servicegaranti

Som vår elkund är du berättigad till servicegarantin och dina elärenden tas hand om inom överenskommen tid. Du får som engångsersättning 15 euro om vi nte har skött dina ärenden så som vi avtalat.

​Kundtjänsten hjälper med att välja elavtal, uppdaterar dina kunduppgifter samt hjälper med frågor angående fakturorna. De flesta av svaren till dessa ärenden kan du också få via våra hemsidor.

3.9.2014