Vattenel för alla hem

​Är du kund hos Fortum så är den el du använder alltid förnyelsebar energi: antingen 100 % vattenel eller enligt ditt val 100 % vindel.

Använd och njut

 

Produktion av vattenel orsakar inte koldioxidutsläpp, därför är användning av vattenel ett bra sätt att minska på utsläppen som orsakas av din egen förbrukning. Om en familj som bor i ett höghus, byter till vattenel, minskar koldioxidutsläppen för familjen med cirka 0,7 ton per år. Motsvarande besparingar fås om man åker dagligen t.ex. till jobbet, en sträcka på 13 km med cykel eller promenerar istället för att köra samma sträcka med bil hela året *. Vattenel har ursprungsgaranti.

 

Fortums 100 % vattenel är producerat i krafverken i de nordiska länderna


Ursprunget av den koldioxidfria 100 % vattenelen ar certifierad i enlighet med Finlands naturskyddsförbund eller den europeiska ursprungsgarantisystem.

 

*) Elförbrukningen för en familj som bor i ett höghus är ca. 4278 kWh/år. Utsläppsfaktorn för elförbrukningen är 0,168 kgCO2/kWh räknat för elen som producerats i Finland. En arbetsresa beräknas att vara ca. 13,02 km per dag/person. Arbetsdagar per år ca. 260. Reser man sin arbetsresa med bil, orsakas det nästan lika mycket koldioxidutsläpp (ca. 600 kg) som en familj i höghus förbrukar el (ca. 700 kg) varje år. Beräkningarna Natural Interest.

 

 

8.1.2015