Bytesgaranti

 

Bytesgaranti är ett tryggt val på den fluktuerande elmarknaden. Om elpriset sjunker under avtalsperioden, ger bytesgarantin dig möjligheten att dra nytta av prisförändringen på marknaden. Då ditt Fortum Takuu-avtal för en 2-års tidbunden period har bytesgaranti, kan du mitt i avtalsperioden byta det till ett nytt Fortum Takuu-avtal. Det nya avtalet är i kraft i två år.

För vem är bytesgarantin lämplig?

Bytesgarantin som kan anslutas till ett Fortum Takuu-avtal är en valfri produktegenskap. Den är avtalsspecifik och gäller för den avtalade perioden. Du kan ansluta bytesgaranti till ditt nya Fortum Takuu-avtal om din årsförbrukning är lägre än 50 000 kWh.

Bytesgaranti är en avgiftsbelagd tilläggstjänst

Debiteringen sker i den första fakturan för avtalsperioden enligt följande:

35 € då årsförbrukning är under 10 000 kWh

60 € då årsförbrukning är mellan 10 000 - 30 000 kWh

95 € då årsförbrukning är mellan 30 000 - 50 000 kWh

Val av bytesgaranti

Du kan välja bytesgaranti samtidigt som du gör ett Fortum Takuu-elavtal.

Hur ta i bruk bytesgarantin?

Då du vill använda bytesgarantin som du valt tidigare, kontakta kundtjänsten tel. 0200 19000 må - fr 9-17 (lna/msa).