Belysning

Försök att använda lysrörsbelysning. Lysrörsbelysning lämpar sig utmärkt i lokaler, där belysningsbehovet är stort eller där belysning behövs under flera timmar i sträck. Belysningseffekten för t.ex. en 20 W lysrörslampa motsvarar belysningseffekten för ungefär en 100 W glödlampa. Elförbrukningen för en 100 W glödlampa kostar ca. 5,5 cent och för en 20 W lysrörslampa kostar den ca. 1,5 cent om de används ungefär 6 timmar i dygnet. När du använder en lysrörslampa behöver du inte pruta på belysningseffekten, även fast den största tillåtna eleffekten i lampan skulle vara 20-40 watt.  

Förbrukningstiden för en lysrörslampa är minst fyra gånger längre än för en glödlampa. Släck lysrörslamporna ifall du lämnar rummet för längre än 15 minuter. Glödlampan ska man alltid släcka när den inte behövs.  

Välj en lampa, vars eleffekt motsvarar den rekommenderade eleffekten för lampan. Välj en skärmtyp som lämpar sig för eleffekten. I allmänbelysning är det skäl att undvika att rikta den klara ljuspunkten mot ögonen. Allmänbelysning lönar det sig att rikta mot reflekterande ytor, såsom t.ex. väggar eller tak. Använd vid behov punktbelysning. Använd ljus där det behövs. Rikta belysning rätt när du läser. Belysning snett bakifrån minskar behovet av ljus.

24.7.2013