Kärltvätt

Diskmaskin

Det är inte nödvändigt att skölja kärlen innan man sätter in dem i maskinen. Diska enbart helt fyllda maskiner. Diska kärl som inte är så smutsiga med ett program med låg temperatur. Elen kostar ca. 8 cent då man diskar en maskin med disk, om maskinen har en varmvattenanslutning. Med kallvattenanslutning kostar en maskin med disk ungefär 20 cent. 

Tvätt i diskho

Var sparsam med varmvattnet. Diska inte under rinnande vatten. Använd snålspolande munstycken på vattenkranarna som minskar på vattenförbrukningen. Den rekommenderade temperaturen på det varma bruksvattnet är 55 °C. 

24.7.2013