Kylutrustning

Elförbrukningen stiger inte i relation till kylutrustningens volym. Temperaturen i omgivningen, placeringen av kylutrustningen och dess användning inverkar på elförbrukningen. En spis, diskmaskin, ett värmeelement och solvärme är exempel på värmekällor och nära dem borde man inte placera en kylutrustning. Med en förhöjd temperatur på 5° stiger elförbrukningen med 15 %.  

Man bör reservera plats för luften att cirkulera kring kylutrustningen i enlighet med bruksanvisningen. Om luftcirkulationen är förhindrad kan förbrukningen stiga dubbelt. Ställ in rätt förvaringstemperatur på termostaten. Förvaringstemperaturen i kylskåpet är +5 °C och i frysen -18 °C. Frostlager ökar kylutrustningens elförbrukning. Frosta ur frysskåpet 3-4 gånger per år och frysboxen 1-2 gånger per år.  

Kom ihåg att trycka infrysningsknappen i förvaringsläge igen efter infrysningen. Ifall man glömmer infrysningsknappen intryckt, kan elförbrukningen för frysen öka upp till 50 %. Packa in varorna ordentligt före infrysningen. Varorna bör även förvaras täckta i annan kylutrustning. Låt varorna svalna innan de placeras in i kylutrustningen.  

Kom ihåg att elförbrukningen för kylutrustningen stiger, om man öppnar dem ofta och länge. En klar placering av varorna gör att det går snabbare att ta vad man behöver ur kylutrustningen. Rengör kylutrustningens kondensatorer och galler för luftcirkulationen från damm tillräckligt ofta. Tina upp frysvarorna i kylskåp, om det inte är så skyndsamt med upptiningen. 

24.7.2013