Fortum Kestolämpö  - enkel och bekymmersfri

Fortum Kestolämpö är leveranssäker och konkurrenskraftig fjärrvärmeprodukt.

  • Enkla och bekymmersfria Fortum Kestolämpö gäller fortlöpande.
  • Energipriset uppdateras vid behov två gånger per år, 1.1 och 1.7. Regelbundenheten gör det lättare för dig att planera din ekonomi, då du i förväg känner till tidpunkterna för eventuella ändringar.
  • Du får information om prisändringar i god tid minst en månad på förhand.

Kundtjänst

tfn 0200 19000 (lna/msa)
må-fr kl. 9-17

 

30.5.2013