Avbrott i fjärrvärmedistribution

Vi meddelar alltid om planerade avbrott i fjärrvärmedistribution. Kartan visar de planerade avbrotten.

Ibland måste vi tillfälligt avbryta tillförseln av fjärrvärme på grund av reparationsarbeten eller när vi ansluter nya fastigheter till fjärrvärmenätet. Avbrotten är i regel kortvariga. 

Felanmälningstjänst för fjärrvärme 0800 1 90090

hjälper dig avgiftsfritt dygnet runt 

Vi informerar om plötsliga avbrott på finska på sidan Ajankohtaista

Du kan följa reparationen av avbrottet på finska på Fortums ​Facebook

När det är fjärrvärmeavbrott är det bra att minnas  

• ett kortvarigt avbrott sänker inte inomhustemperaturen avsevärt
• du kan använda diskmaskin eller tvättmaskin normalt 
• du ska inte vädra eller använda köksfläkten i onödan
• du ska kolla efter avbrottet att alla apparater fungerar normalt

 

 

2015-01-22