Vi förbereder oss på elavbrott på grund av snöbelastning

Enligt väderleksprognosen får vi 10 - 15 cm ny snö under torsdagen i Södra, Sydvästra och Västra Finland.

Snöfallet kan orsaka snöbelastning på träden särskilt om temperaturen ligger vid noll grader.

Vi har fyrdubblat vår reparations- och kundbetjäningspersonal.

19.1.2012