Fjärde höststormen orsakat fel i Fortums elnät

 

​Stormen har skadat Fortums elnät på många orter. Sydvästra Finlad har drabbats värst. På fredag eftermiddag är c. 25 000 kunder utan el. Felen repareras så snabbt som möjligt men även nya fel uppstår. Hastigheten i vindstötarna kan vara upp till 29 meter i sekunden. Vinden räknas avta först på natten. På lördagen har meteorologerna spått snöfall.

Vi har förberett oss för stormen och snöfallet genom att fyrdubbla vår reparationspersonal under veckoslutet.

Följ med situationen på vår adress www.fortum.fi/vikapaivystys    

 

 

9.12.2011