Vi sänkte priset på våra Kesto avtal med 17 %

​Priset på våra Fortum Kesto avtal har sjunkit med 17 %. Prissänkningen var redan den fjärde i rad. Det förmånliga priset är ikraft från den 1 april till den 30 juni 2012.

17.4.2012