Vinden ökar under veckoslutet

En ny sydlig storm når Finland på lördagen.
Vindpustarna kan orsaka störningar i eldistributionen särskilt i Nyland.
Fortum fyrdubblar sin reparations och kundservicepersonal vid sydkusten.
Enligt väderleksprognosen stillnar vindpustarna under söndagen.

Du kan följa med situationen på vår webbplats www.fortum.fi/vikapaivystys. Uppgifterna är endast på finska. 

2.12.2011