Vinterstormar

Situationen 8.1.2012 kl. 11.00

Felen i lågspänningsnätet repareras på basis av kundernas anmälningar

Den hårdaste stormen i Finland på trettio år förorsakade fel i stam- och lågspänningsnätet. Avbrotten gällde som värst drygt 190 000 kunder. Felanmälningarna från kunderna delades i olika klasser beroende på hur brådskande de var. De mest brådskande ansågs vara de fel i elnätet som kunde äventyra människors trygghet.  

Största delen av avbrotten orsakades av fel i stamnätet. Dessa fel lyckades vi avhjälpa på onsdagen 4.1.2012. Efter detta reparerades felen i lågspänningsnätet hos fast bosatta kunder, som återfick elen på fredagen 6.1.2012. Fortum fick kännedom om några enstaka fall där fast bosatta kunder var utan el ännu på lördagen 7.1.2012.

Om det inom Fortums nätområde finns fel som gäller fasta bostäder och som ännu inte anmälts till oss, skickar vi en felavhjälpningspatrull till platsen omedelbart efter att vi fått kännedom om saken. Vi ber våra kunder att göra en felanmälan till vår kundtjänst så fort de observerat ett elavbrott t.ex. efter att de återvänt från en semesterresa eller då de besökt sin frtitidsbostad. Kundtjänsten och felavhjälpningspatrullerna dejourerar dygnet runt.

Telefonnummer för felanmälan: 0800 1 95011 (24 h)

Elektronisk blankett för felanmälan: http://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/tjanster-pa-svenska/kundtjanst-och-hjalp/storningar-och-felanmalningar/felanmalan/pages/default.aspx

På grund av den exceptionellt stora ruschen av samtal till vår kundtjänst och brådskan med reparationerna, kan vi inte helt utseluta möjligheten av mänskliga misstag i behandlingen av felanmälningarna, och några av anmälningarna som gäller fasta bostäder kan ha råkat i fel prioritetsklass. Vi beklagarar sådana eventuella misstag och även dessa fall åtgärdas omedelbart. 

Enligt ett tidigare meddelande betalar Fortum för avbrott orsakade av stormarna uppskattningsvis 17 miljoner euro i ersättning åt sina kunder i Finland. För att få en standardersättning behöver kunden inte kontakta Fortum, utan ersättningen krediteras automatiskt i kommande elfakturor.

 

Fortum Oyj

Koncernkommunikationen

 

 

Situationen 5.1.2012 kl. 12.45

Fortum granskar elnäten med helikoptrar  

Vid sidan av felavhjälpning granskar Fortum elnäten med helikoptrar. Med granskingsflygen säkerställer Fortum att det inte på elledningarna eller i närheten av dem finns omkull fallna träd eller träd som är nära att falla, som kunde skada elnätet.

Granskings- och röjningsflyg genomförs i Satakunda, Sydvästra Finland och dess skärgårdsområden, Lojo, Mellersta Nyland och i Esbo. Vi utför granskningar under hela resten av veckan och Fortum har för ändamålet 7 helikoptrar till sitt förfogande.

Onsdag kväll fanns det ännu 1 400 kunder som var utan el i områden med lågspänningsnät till följd av stormen på annandagen och därpå följande dag. Målsättningen är att få elen återinförd till nästan 1000 kunder under dagen och avsikten är att även resten av de fast bosatta kunderna skall återfå elen före veckoslutet. Arbetet fortskrider med full bemanning tills vi nått målet.

De skador som ännu finns i lågspänningsnätet är belägna i delar av Vichtis, Norra Lojo, Nummi-Pusula, Salo och Somero.

När elen återinförts till alla fasta bostäder, övergår arbetsgrupperna att avhjälpa felen som gäller fritidsbostäder. Vi får kännedom om felen i fritidsbostäder i den takt som kunderna gör en skadeanmälan genom att ringa numret 0800 1 95011 eller genom att fylla i blanketten för felanmälan på Internet. För att undvika ytterligare skador är det bra att i fritidsbostäder försäkra sig om att det inte blivit kvar vatten i rören, som kan förorsaka att rören spricker.

Tel: 0800 195011

Elektronisk blankett för felanmälan:

www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/tjanster-pa-svenska/kundtjanst-och-hjalp/storningar-och-felanmalningar/felanmalan/pages/default.aspx

Fortum Oyj

Koncernkommunikationen

 ____________ 

 

Situationen 5.1.2012 kl 9.30

Arbetet med att avhjälpa felen i lågspänningsnätet fortsätter på torsdagen.

Reparationsarbetet med felen i lågspänningsnätet har fortsatt under morgonen. Fast bosatta kunder i Tusby, Träskända, Hyvinge och Åbolands skärgård har återfått elen. 

På onsdag fanns det ännu 1 400 kunder som var utan el i områden med lågspänningsnät till följd av stormen på annandagen och därpå följande dag. Målsättningen är att få elen återinförd hos nästan 1000 kunder under torsdagen och avsikten är att resten av de fast bosatta kunderna skall återfå elen före veckoslutet. Arbetet fortskrider med full bemanning tills vi nått målet. 

De skador som ännu finns i lågspänningsnätet är belägna i delar av Vichtis, Norra Lojo, Nummi-Pusula, Salo och Somero.

När elen återinförts till alla fasta bostäder, övergår arbetsgrupperna att avhjälpa felen som gäller fritidsbostäder. Vi får kännedom om felen i fritidsbostäder i den takt som kunderna gör en skadeanmälan genom att ringa numret 0800 1 95011 eller genom att fylla i blanketten för felanmälan på Internet.

 ____________

 

Situationen 4.1.2012 kl. 7.00

Byig vind förorsakade nya avbrott i Sydvästra och Södra Finland - reparationsarbetet fortsätter 

Under natten mellan tisdag och onsdag har den byiga vinden förorsakat skador i stamnätet speciellt i Sydvästra och Södra Finland. Reparationsarbetet pågår av både nya och tidigare skador som förorsakats av stormen. De fel som orsakats av stormen under annandag jul har avhjälpts nästan helt.  

Kunder som är utan el inom stamnätet regionvis, sammanlagt ca 4 500, situationen kl. 6.00:

  • Södra Finland: 770
  • Sydvästra Finland: 3 530
  • Västra Finland (Syd-Österbotten): 230

I Västra Finland har den byiga vinden under natten förorsakat avbrott speciellt i Finby, Korpo, Dalsbruk, och Dragsfjärd. I alla dessa områden har vi felavhjälpningspatruller som utför reparationer.

I Södra Finland har det förekommit elavbrott i delar av Bromarv, Lappvik, Sammatti och Tusby. Även i dessa områden pågår reparationsarbetena som bäst.

I Västra Finlands elnät repareras ett stamnätsfel i Teuva

Dessutom pågår återinförandet av elen efter felen som uppstod under stormen under annandag jul och därpå följande dag. Avsikten är att återinföra elen till alla de hushåll där det finns permanent bosatta kunder senast under onsdagens lopp.

Sammanlagt 750 personer arbetar med att avhjälpa felen, och största delen av dem arbetar med skador inom lågspänningsnätet.

Enligt väderleksprognosen mojnar de byiga vindarna i Sydvästra och Södra Finland under morgonens lopp och fronten förflyttar sig mot kusten i Syd-Österbottens.

Det är viktigt att Fortums avbrottsjour (telefonnummer 0800 1 95011) får information om situationer, där kunden är utan el men där elen fungerar normalt i grannskapet. Dessutom är det bra att anmäla fel som man känner till. 

 ________

  

Situationen 3.1.2012 kl. 17.15 

Reparationsarbetena i elnätet framskrider - felen i stamnätet är reparerade så gott som helt 

Felen som förorsakats av stormen under annandag jul har reparerats med full bemanning under dagen både i stamnätet och i lågspänningsnätet. Felen i stamnätet har man lyckats reparera nästan helt med undantag av de nätområden i Sydvästra Finland, där skadorna på nätet är stora: Finby, Dalsbruk och Finnsjölandet. Felen i stamnätet berör 1 500 kunder som för närvarande är utan el. 

Kunderna inom stamnätet som är utan el, situationen kl. 17.15:

  • Södra Finland, inkl. Esbo och Kyrkslätt: 0 
  • Sydvästra Finland och Satakunda: 1 500 
  • Västra Finland (Syd-Österbotten): 0 

​Des​sutom har en väldig mängd fel i lågspänningsnätet reparerats under dagen. För tillfället berörs 1900 kunder av fel i lågspänningsnätet. I Esbo, Hyvinge, Träskända och Raseborg är felen i lågspänningsnätet reparerade så gott som helt med undantag av några enstaka förbrukningsställen. I Skärgården har nästan alla permanent bosatta kunder återfått elen. Totalt 750 personer arbetar med att avhjälpa felen, och största delen arbetar med fel inom lågspänningsnätet. Avsikten är att återinföra elen till alla de hushåll där det finns permanent bosatta kunder senast under onsdagens lopp.

Det förutspås att en stark byig vind och snöfall skall nå Finlands västkust under morgonnatten mot onsdagen. Starka vindar och vått snöfall kan förorsaka nya fel i elleveransen samt försvåra reparatörernas möjlighet att komma fram till platsen där felet finns. Den våta snön kan fastna på trädens grenar och på unga träd och tynga ner dem mot elledningarna. Vi följer med situationen noggrant och reparationsstaben, driftcentralen samt kundtjänsten är i fullt beredskap för eventuella nya fel. 

Anvisningar för hur man förbereder sig för ett elavbrott: 

www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/tjanster-pa-svenska/kundtjanst-och-hjalp/storningar-och-felanmalningar/var-beredd-pa-elavbrott/pages/default.aspx

Anvisningar för åtgärder vid elavbrott: 

www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/tjanster-pa-svenska/kundtjanst-och-hjalp/storningar-och-felanmalningar/atgarder-vid-funktionsstorningar/pages/default.aspx 

tel: 0800 195011 

Elektronisk blankett för felanmälan: 

www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/tjanster-pa-svenska/kundtjanst-och-hjalp/storningar-och-felanmalningar/felanmalan/pages/default.aspx 


Fortum Oyj
Koncernkommunikationen​

​_____

 

Situationen 30.12.2011:

Fortum uppskattar att få elen återställd till 10 000 kunder inom nästa dygn

Reparationsarbetena av felen som annandagsstormen förorsakade framskrider enligt plan. 500 elmontörer och skogsarbetare arbetar för tillfället i terrängen och under veckoslutet fortsätter arbetet med motsvarande bemanning. Idag har redan 5 000 kunder återfått elektriciteten och enligt uppskattning får ytterligare 5 000 kunder elen tillbaka före natten. Återstående fel är ytterst arbetsdryga och reparationen av dessa räcker längre.

"Enligt uppskattning får vi felen reparerade före natten i Karislojo, Sammatti och Pusula. Kunder på följande områden får förbereda sig på att elavbrottet fortsätter flera dagar: Finby skärgård, södra delarna av Sastamala-Kikois, norra delarna av Yläne, delar av Sommarnäs, delar av Ekenäs och Ingå skärgård, Bjärnå-Kisko, Kisko-Muurla och Bjärnå-Fiskars" berättar Riikka Hirvisalo-Oja Fortum Distributions verkställande direktör. "Informationen preciseras kontinuerligt och uppdateras på våra Internetsidor och på Twitter."

För närvarande är 14 000 kunder i stamnätet utan el. Dessutom har vi uppgifter om att en stor mängd kunder i lågspänningsnätet är utan el, men alla lågspänningsfel är man inte ännu medvetna om på Fortum. Det är viktigt för Fortums feljour att få information om situationer där kunden saknar el men elen fungerar normalt i grannskapet. Dessutom är det bra att anmäla om aktuella felställen.

 Anmälan kan göras på Internet på adressen (på finska):

www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/asiakaspalvelu-ja-ohjeet/hairiot-ja-vikailmoitukset/vikailmoitus/pages/default.aspx

Antal kunder utan el, status kl.14.00:

  • Esbo och Kyrkslätt 1100
  • Övriga Nyland 2800 Sydvästra Finland 8500
  • Satakunta 1300 Österbotten några hundra

 

9.1.2012