Realtid fakturering

​Realtidsmätningen gör det lättare att spara energi

När du kan följa upp elförbrukningen i realtid är det lättare att spara energi och göra små, vardagliga ekologiska gärningar. Du kan kontrollera din förbrukning genom att logga in på ”Mina tjänster” på Fortums webbplats. Där kan du enkelt följa upp din elförbrukning, till en början per månad och sedan jämföra med din tidigare förbrukning. Senare kan du följa upp förbrukningen med till och med en timmes noggrannhet.

Om du faktureras efter faktisk förbrukning, kommer de nya mätarna att ersätta denna fakturering automatiskt.

Uppskattnings- och utjämningsfakturorna avskaffas vid övergången till realtidsmätning

Tillsvidare faktureras de flesta av våra kunder enligt en uppskattning av elförbrukningen i hemmet. Den uppskattade årsförbrukningen fördelas över månaderna enligt en typisk förbrukningskurva. Elräkningarna är större på vintern än på sommaren för den som använder eluppvärmning. Skillnaden mellan uppskattad och faktisk elförbrukning utjämnas en gång per år med en faktura där den faktiska förbrukningen beaktas.

Vid övergång till fjärravläsning kommer uppskattnings- och utjämningsfakturorna att avskaffas. I undantagsfall kan du trots detta få en faktura baserad på uppskattad förbrukning, t.ex. om fjärravläsningen av mätdata inte kan utföras. Uppskattningsfakturorna utjämnas i närmast följande faktura som baseras på den faktiska elförbrukningen.

De som har eluppvärmning kan nu se skillnader i årstiderna på fakturan

Elförbrukningen mäts automatiskt månadsvis och fakturering sker i enlighet med faktureringsrytmen. I praktiken betyder detta att speciellt de som har eluppvärmning kommer att få större räkningar på vintern än på sommaren. Å andra sidan syns besparingsåtgärder genast på följande elräkning. I de egna konsumtionsdata på Fortums nätsidor kan förändringar ses redan följande dag.

Om fjärravläsning av mätdata inte kan utföras på faktureringsdatum, kommer fakturan att vara baserad på uppskattning. Uppskattningsfakturorna utjämnas i närmast följande faktura som baseras på den faktiska elförbrukningen.   

 

Bilden är riktgivande och motsvarar den genomsnittliga förbrukningen i ett eluppvärmt egnahemshus. Skillnaderna i den måntliga elförbrukningen i en höghuslägenhet är vanligtvis betydligt mindre.

3.12.2014