Är fakturan obetald?

Om fakturan vars förfallodag har passerat är ännu obetald, börjas inkasseringen.

Inkasseringen sköts av Fortums samarbetspartner Intrum Justitia Oy från första påminnelsen av fakturan. Om du har fått en påminnelse eller kravbrev av Intrum Justitia, bör fakturan betalas omedelbart. Kundtjänsten för Intrum Justitia instruerar gärna angående alla frågor gällande förfallna fakturor.

Intrum Justitia Kundtjänst

Telefon 09 22911830, må-fr kl 7.30 - 20.00 och lö 9 -16

epost ryhma118@intrum.com

Fair Pay Web-nätjänst öppet dygnet runt

www.intrum.fi

 


 

Fortum Kundtjänst, övervakning av betalningar 

Telefon: 010 45 57575 (avgiftsbelagd)
Vi betjänar må - fr kl 8 -16 

26.3.2015