Fakturering

Utveckling av mätningstekniken och ändringarna i lagstiftningen påverkar faktureringen i framtiden. Även betalningssätten som bankerna erbjuder har förnyas.

Elförbrukningen mäts automatiskt med fjärravlästa mätaren och därför innehåller elfakturan också elförbrukning enligt den förbrukning som skett.

Också faktureringen för Fortum Tarkka-avtalen förnyas. Elen faktureras enligt elbörsens timprisvärden för varje timme som mäts.

Direktdebiteringen har upphört 31.1.2014

I början av februari har direktdebiteringen upphört. Ändringen i betalningssystemet är en del av gemensamt eurobetalningsområde som Finland också har tagit del i. 

E-fakturan har tagit sin plats i stället för direktdebitering och fungerar bra. Det kräver, att kunden använder sig av banktjänster och har egna koder till banktjänsten.

Då är det möjligt att ta ibruk e-fakturering. Det ända du behöver göra är att godkänna fakturan i din egen nätbank och bekräfta förfallodagen. 

26.3.2014