Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

 
 • E-faktura: Vad är en e-faktura?

  E-fakturan är en faktura i elektroniskt format som du får direkt i din nätbank. Fakturautställaren, t.ex. Fortum Asiakaspalvelu Oy, skickar inte någon faktura hem till dig, utan skickar den i form av en e-faktura till din bank. Därefter finns fakturan i din nätbank där du kan godkänna den.​

 • Energiproduktion: Vilka energiproduktionsformer använder Fortum?

  Den el som Fortum säljer till konsumenterna anskaffas på elbörsen, där elpriset fastställs. Elens ursprung säkerställs emellertid genom ett avtal med elproducenten, och ursprunget verifieras av en tredje part.​

  Du får mer information om elproduktionen på Fortums koncernsidor på adressen www.fortum.com/energiantuotanto (på finska).

 • Förnybar energi: Vad är förnybar energi?

  Förnybar energi kallas sådan energi som produceras ur förnybara källor. I produktionen av förnybar energi används fortlöpande naturliga processer, som solsken, vind, strömmande vatten och luft- eller jordvärme, eller bränslen som uppstår genom en biologisk process, t.ex. ved.​

  Vatten-, bio-, vind- och solenergi är alltså förnybara energikällor.

 • Mitt Fortum: Varifrån får jag ett användarnamn?

  Du kan skapa det själv. Som användarnamn ska du använda din e-postadress. Den är lätt att komma ihåg!​​

 • Vindel: Vad kostar el som produceras med vindkraft?

  Du kan enkelt räkna ut vad Fortums tillägg för vindel kostar genom att multiplicera din årliga elförbrukning med 0,3 cent.​ Till exempel förbrukar ett genomsnittligt hushåll i ett höghus 2 000 kilowattimmar per år, vilket ger en extra kostnad för vindelen på 6 euro om året, eller 50 cent per månad, utöver normalpriset för Fortum Kesto.​

Se flera frågor och svar genom att välja kategori ovan

Se flera frågor och svar genom att välja kategori ovan