Begäran om kreditering

 

Servicegarantin gäller alla Fortums privatkunder som har ett avtal med Fortum Markets Oy, Fortum Espoo Distribution Oy eller Fortum Sähkönsiirto Oy.

Om vi av någon orsak inte har hållit vårt löfte om betjäningen så kan du meddela oss om det senast inom en månad efter att du upptäckt felet i betjäningen.

Meddela vad som har hänt och när och till villken del av villkoren du syftar på. Fyll i de övriga fälten noggrant.

Om du vill ansöka om ersättning för avbrott i elleveransen, kontakta vår kundtjänst mån - fre kl. 9 - 17 på numret
0200 19000 (lna/msa).

Begäran om kreditering
Var vänlig och skriv i den tomma lådan nedan varför du ber om kreditering. Skriv åtminstone vad som hänt och när.
 
 
Kontaktuppgifter
Skicka ansökan
 

3.6.2013