Leveranstider för nättjänster

Vid elöverföringen följer man det individuella nättjänstavtalet mellan kunden och Fortum, och tillhörande allmänna nättjänstvillkor och prislista.
Koppling till eller från ​nätet ​2 veckor
​Exempel: Du har skaffat dig en tomt och påbörjar byggnadsarbetena. Elnätet är färdigt vid tomtgränsen och du har ett anslutningsavtal i kraft. Inkoppling av anslutningen till nätet beställs via Blanketten för allmänna uppgifter,som din elentreprenör skickar till Fortum. 
Återinkoppling efter felbetalning ​ 1 arbetsdag
Exempel: Du har haft obetalda räkningar och din elförsäljare har bett nätbolaget bryta elleveransen. Efter att du meddelat försäljaren om betald faktura ber försäljaren oss att återinkoppla elen.
Mätaravläsning som kunden beställt (Separat beställd mätaravläsning) ​ 2 veckor
Exempel: Det kommer att genomföras en reparation i din bostad och du vill veta din elförbrukning under reparationen. Du ber att få mätarställningen före reparationen och efter den.
Byte av överföringsprodukt 2 veckor
Exempel: Du byter från allmän el till nattel. Det här kräver att också mätaren behöver bytas.
Råd vid fällning av träd 2 veckor
​​Exempel: Du vill fälla ett träd som är nära ellinjen. I normala fall ger vi lov till detta via telefon, men är det speciellt besvärligt att fälla så kommer vi och bedömer situationen. 

20.3.2014