Servicegaranti för elkund

Som vår elkund är du berättigad till Fortums servicegaranti och dina elärenden tas om hand enligt överenskommen tid. Om vi inte håller tidtabellen, så kommer du att få en engångsersättning på 15 euro.

Servicegarantin gäller bland annat kundtjänsten, felsökning, ändring av huvudsäkringen och anslutning till nätet. Bekanta dig med kundtjänstens och nättjänstens leveranstider och ​villkoren för servicegarantin.

Fyll i ansökningsformuläret ifall du är berättigad till kreditering enligt villkoren för servicegarantin.

18.4.2013