Villkor för servicegarantin

Bekanta dig med villkoren innan du fyller i ansökningen.

Servicegarantin beviljas av Fortum Markets Oy, Fortum Espoo Distribution Oy och Fortum Sähkönsiirto Oy.

Servicegarantivillkoren efterföljs vid sidan av de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren för el samt nätservicevillkoren och anslutningsvillkoren.

Servicegarantin gäller alla Fortums elkonsumentkunder. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med sitt val av Fortum som elleverantör och nätbolag. Därför beviljar vi våra kunder garantier som innehåller ett mycket bättre skydd än el- och nätkundernas allmänna avtalsvillkor.

Servicegarantin tillämpas inte i exceptionella situationer som orsakar omåttlig skada åt verksamheten i kundtjänsten, och till vars tillkomst beviljaren för Servicegarantin inte med sin egen verksamhet har kunnat förbereda sig. Dylika situationer uppstår t.ex. vid exceptionellt kraftiga naturfenomen och omfattande störningar i datakommunikation eller datateknik som står utanför Servicegaranti beviljarens influensområde.

Vår målsättning är att bli marknadens bästa elleverantör och detta är ett steg i processen att uppnå målet. 

Servicegarantin innebär ersättning eller kreditering av faktura som en följd av att vi inte har uppfyllt nedan nämnda skyldigheter gentemot en privatkund. Servicegarantin gäller tillsvidare från och med den 15.12.2010.   

Innehållet av servicegarantin 

Kunden får en 15 euros engångsgottgörelse ifall inte Fortum tagit hand om kundens ärende inom överenskommen tid. 

Övriga villkor för servicegarantin

Servicegarantin gäller alla Fortums privatkunder som har elavtal med Fortum Markets Oy, Fortum Espoo Distribution Oy eller Fortum Sähkönsiirto Oy.

Gottgörelsen förutsätter, att kunden meddelar Fortum inom en månad om avvikelsen. Meddelandet kan göras på internet med ersättningsansökningsformuläret eller till Fortums kundtjänst tel. 0200 19000 (lna/msa) eller per post till Fortum Markets Oy, kundtjänst, PB 109, 00048 FORTUM.

Servicegarnatin ansvarar inte för förseningar eller fel som orsakats av utomstående elförsäljnings- eller -nätbolagets verksamhet. I fallen som berör samma sakhelhet, krediteras gottgörelsen åt kunden  endast en gång.

Gottgörelsen betalas till kunden på elfakturan, med att ta motsvarande summa bort från slutsumman. Gottgörelsen tas i beaktande på följande möjliga elfaktura. 

 

Man strävar alltid efter att utföra kundens uppdrag samtidigt som man har kontakt med kunden. Om det inte är möjligt på grund av ärendets karaktär, agerar man i enlighet med medföljande leveranstider.

 • Avtalets början eller upphörande i samband med flyttning,
  2 veckor efter kundens meddelande
 • Försening av elleveransen orsakad av Fortum, på grund av byte av elförsäljare: leveranstid enligt rekommendationer 
 • Mer omfattande fakturautredning och korrigering 
  Inom 1 vecka
 • Svar på e-post 
  Inom 3 arbetsdagar
 • Svar på ringbud 
  Inom 2 arbetsdagar eller enligt överenskommelse.
 • Skickande av försäljningsoffert och presentationsmaterial för el 
  Inom 3 arbetsdagar
 • Svar på reklamation 
  Inom 1 vecka
 • Återanslutning efter obetald faktura 
  1 dygn efter betalning. Återanslutning efter att den obetalda fakturan är betald.
 • Snabbfakturor och fakturakopior
  7 arbetsdagar + postgång
 • Felsökning och reparation av fel i kundens huvudcentral vid störningar i eldistributionen (fastigheten utan ström)  
  Så snabbt som möjligt, dock senast efter 8 timmar, gäller inte vid stor störningssituationer
 • Hjälp med trädfällning 
  Inom 2 veckor om inte annat har överenskommits med kunden
 • Kabelvisning 
  Inom 1 vecka om inte annat har överenskommits med kunden
 • Mätaravläsning på begäran (t.ex. i samband med flytt) 
  Inom 2 veckor
 • Ändring av storleken på huvudsäkringen (16-63 A) 
  Inom 2 veckor
 • Produktbyte till följd av utbyte av mätare och/eller styrutrustning 
  Inom 2 veckor
 • Frånkoppling från eller anslutning till nätet 
  Inom 2 veckor
 • Anslutning av el till arbetsplats när nätet är färdigt 
  Inom 2 veckor
 • Leveranstider för andra uppgifter än ovannämnda kommer man skillt överens om

 

22.1.2014