Skadeanmälan| fortum.fi

Skadeanmälan

På denna sida finns instruktioner för hur du kan göra en skadeanmälan.

Ansökan om ersättning

Du kan själv välja, om du ansöker om ersättning hos oss eller hos ditt försäkringsbolag för skador som uppstått på grund av störningar i eldistributionen. Fortum ersätter skadorna ifall de uppstått på grund av fel i nättjänsten. Beroende på ditt försäkringsskydd kan du eventuellt få ersättningar från ditt eget försäkringsbolag.  

Fortum är ersättningsskyldig om elkvaliteten eller leveranssättet varit felaktigt (t.ex. om ett 0-fel eller en långvarig över-/eller underspänning orsakat skador på elutrustningen).

Så anmäler du skadan till oss

Fyll i blanketten för skadeanmälan som du hittar via länken nere på sidan och skicka den till oss via e-postfunktionen på blanketten. Öppna och fyll i blanketten med Internet Explorer webläsaren. Du kan ocskå spara den på din egen dator och öppna den igen med ett Adobe Acrobat-program och fylla i uppgifterna.

Specificera skadorna på blanketten och bifoga kopior på kvitton över de skadade apparaterna och avgifter som orsakats av skadan samt en eventuell värdering av reparationen. Skanna eller fotografera kvittona, spara dem på din egen dator och bifoga dem till e-posten, som öppnas då du skickar blanketten. Bifoga vid behov även fotografier över skadan för att försnabba handläggningen.

Vi strävar till att i första hand reparera en eventuell skada. Om skadan inte kan repareras eller reparationskostnaderna är större än anskaffningspriset, kan anskaffningspriset för motsvarande apparat eller föremål användas som ersättningsgrund. Om du ansöker om ersättning för skadade apparater, behåll de skadade apparaterna tills beslutet om eventuell ersättning fattats.

Ersättningsanmälan bör lämnas in inom rimlig tid (2-3 månader) efter att skadan upptäckts.

Vi behandlar skadeanmälningarna så snabbt som möjligt varefter vi kontaktar dig. 

Vi svarar gärna på dina frågor om stormersättningar på vårt servicenummer 0200 96000 (lna/msa), vardagar kl. 9-17.

11.4.2014

Behandlingstiden för ersättningsansökningar på grund av stormen Seija är cirka fyra veckor.