Bli kund

Naturgasen har många fördelar. Naturgas är det naturliga valet för uppvärmning då din fastighet ligger nära naturgasnätet.

Välj naturgas till din fastighet 

 

Det är lätt att ansluta sig till naturgasdistributionen då fastigheten ligger nära naturgasnätet. För att kunna ansluta sig räcker det att abonnenten har en naturgasanslutning, en värmepanna med gasbrännare samt ett radiatorsystem i fastigheten.

Priset på naturgas är stabilt och därför är det lätt att förutse slutsumman på räkningarna. 

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Kundtjänst

 

0200 19000, samtal till vår kundtjänst kostar normal lokalnätsavgift eller en mobilsamtalsavgift enligt operatörens tariff. 

 

E-post kaukolampo@fortum.com

2014-08-22