Priser och avtalsvillkor

Naturgaspriset uppdelas i överförings- och försäljningspris.

Överföringsandelen omfattar en effektavgift för den årliga överföringen av den gaseffekt som kunden har beställt, en överföringsavgift för den gasmängd som kunden har använt samt gällande energiskatter. Överföringsavgiften debiteras enligt olika taxor för sommar- och vintersäsongerna. Överföringsavgifterna för naturgasen faktureras en gång per månad.

Försäljningsandelen omfattar en effektavgift för den årliga försäljningen av den gaseffekt som kunden har beställt samt en energiavgift för den gasmängd som kunden har använt. Naturgasenergin faktureras en gång per månad. För konsumenter justeras effekt- och energiavgifterna för försäljningen två gånger om året: 1 januari och 1 juli.

 

2013-04-25