Elanslutningspriser inom Fortum Espoo Distribution Oy:s nätområde fr.o.m. 1.1.2013

I tabellen nedan ser du priserna för lågspännings-anslutningar i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu. I priserna ingår mervärdesskatt 24 %.

Prislistan finns i sin helhet i pdf-format nere på sidan. Här kan du även se priserna för mellanspänningsanslutningar, tillfälliga anslutninar och förstoring av anslutningen.

Elanslutningarnas prissättning grundar sig på huvudsäkringens storlek och anslutningszonerna. Bekanta dig  med anslutningszonerna från länken nedan.

Anslutningsavgifter fr.o.m. 1.1.2013 ​ ​ ​ ​inkl. moms 24 %
Huvudsäkringens storlek ​Zon 1 ​Zon 2 Zon 3
​3 x 25 A ​1 510 € ​1 820 € från fall till fall
​3 x 35 A ​2 110 € ​2 550 € ​från fall till fall
​3 x 50 A ​3 020 € ​3 650 € från fall till fall
​3 x 63 A ​3 810 € ​4 600 € från fall till fall
Expeditionsavgifter ​
 ​ ​ inkl. moms 24 % ​ ​
Installation av mätare i arbetsbyggplats/tillfällig central, inkoppling och urkoppling av en kabel ​350 €
Avgift för ibruktagande av mätare (i anslutningen ingår koppling av en elmätare) ​  80 €
Elanläggningens koppling från nätet eller återinkoppling till nätet ​120 €
​Montörens kundbesök ​120 €

På nya anslutningar tillämpas zonprissättning

 

31.5.2013