Elanslutningspriser inom Fortum Sähkönsiirto Oy:s nätområde fr.o.m. 1.1.2013


I nedanstående tabell hittar du priserna för lågspänningsanslutningar inom Fortum Sähkönsiirto Oy:s nätområde. I priserna ingår mervärdesskatt 24 %.

Prislistan finns i sin helhet i pdf-format nere på sidan. Här kan du även se priserna för mellanspänningsanslutningar, tillfälliga anslutninar och förstoring av anslutningen.

Elanslutningarnas prissättning grundar sig på huvudsäkringens storlek och anslutningszonerna. Bekanta dig  med anslutningszonerna från länken nedan. 

Anslutningsavgifter fr.o.m.  1.1.2013 ​ ​ ​   inkl. moms 24 %
Huvudsäkringens storlek Zon 1 Zon 2 ​Zon 2+ Zon 3
​3 x 25 A ​2 640 € 3 420 € 4 100 € från fall till fall
​3 x 35 A 3 700 € ​4 790 € ​5 740 € från fall till fall
​3 x 50 A ​5 290 € 6 850 € från fall till fall
​3 x 63 A ​6 660 € 8 630 € från fall till fall
Expeditionsavgifter inkl. moms 24 % ​
Installation av mätare i byggplats/tillfällig central, inkoppling och urkoppling av en kabel  ​350 €
​Avgift för ibruktagande av mätare (i anslutningen ingår koppling av en elmätare) ​  80 €
Elanläggningen koppling från nätet eller återinkoppling till nätet ​120 €
​Montörens kundbesök ​120 €

31.5.2013