Avgifter för tjänster

Nättjänstavgifterna i nedanstående tabell  tillämpas på alla Fortums nätområden. ​Nere på sidan ser du en karta över Fortums ansvarsområden.

Avgiftsfria tjänster ​ ​
​Byte av produkt ​
​Mätaravläsning vid normal avläsningsrytm samt i samband med flyttning ​
​Återinkoppling av elen vid flyttning, om tjänsten beställs två dagar i förväg. I annat fall debiteras ett tillägg på 50 € för snabbleverans, för arbeten som utförs utanför arbetstiden faktureras dubbel serviceavgift.
​Assistans/rådgivning vid fällning av träd i omedelbar närhet av ledningar och visning av kabelns placering, om tjänsten beställs minst tre arbetsdagar i förväg. I annat fall debiteras ett tillägg på 100 € för snabbleverans. ​För visning av kablar som inte ägs av nätbolaget faktureras verkliga kostnader.
​Avgiftsbelagda tjänster ​ ​fr.o.m. 1.7.2012
Tjänster som faktureras som engångsersättning
Byte eller kontroll av mätare på kundens begäran, när mätaren fungerar korrekt vid kontroll 200 €​
Installation av mätare i byggplats/tillfällig central, inkoppling och urkoppling av en kabel​ ​350 €
​Mätarinstallationsarbete på kundens begäran (inkl. installation, förglyttning eller frånkoppling) ​80 €
Hanteringsavgift vid ändring av huvudsäkringar sommartid (endast på FSS:s nätområde) ​30 €
​Elanläggningens koppling från nätet eller återinkoppling till nätet ​  120 €
Avbrytande av elleveransen och återinkoppling ​  50 €
Separat anhållen mätaravläsning som avviker från normal avläsningsrytm ​50 €
​Separat anhållen faktura som avviker från ormal faktureringsrytnm eller kontoutdrag ​10 €
​Sändning av betalningspåminnelse (moms 0 %) ​     5 €
Uppgörande av betalningsavtal ​     5 €
Montörens kundbesök ​120 €
Timdebitering för kontorsarbete ​  50 €
​För arbeten utanför arbetstid faktureras dubbel avgift för tjänsten. För försenad betalning debiteras drjsmålsränta enligt räntelagen. Mer information om våra tjänster får du på adressen www.fortum.fi eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 0200 19000 (lna/msa) må-fre kl. 9-17. ​

31.5.2013