Elöverföringspriser inom Fortum Espoo Distribution Oy:s nätområde fr.o.m. 1.3.2013.


I nedanstående tabell hittar du priserna för våra vanligaste elöverföringsprodukter i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu.

Priset utgörs av grundavgift och en del som baserar sig på förbrukningen. Dessutom debiteras elskatt och moms.

Produkt- och nättjänstprislistorna i sin helhet ser du i pdf-prislistan längst ner på sidan.

 
​​Elöverföringspriser fr.o.m. 1.3.2013                                                                  moms 24 %
Fortum Allmän överföring                                             ​                                      
Grundavgift ​2,95 ​€/mån
Överföring ​​2,71 ​c/kWh
Fortum Nattöverföring
​Grundavgift 7,61 ​€/mån
​Överföring, dag, mån-lör kl. 7 - 21 ​​2,91 ​c/kWh
​Överföring, natt ​1,68 ​c/kWh
Fortum Säsongöverföring​ ​
​​Grundavgift ​7,61 ​€/mån
​Överföring, vinterdag, mån-lör kl. 7 - 21 ​3,68 ​​c/kWh
​Överföring, övrig tid ​1,70 ​c/kWh
Fortum Tillfällig överföring
​​Tillfällig överföring används vid temporär elanvändning, när kunden inte tecknat anslutningsavtal. ​ ​Se pdf-prislistan längst ner på sidan.
​Grundavgift 5,90​ ​€/mån
Överföring ​2,71 ​c/kWh
Fortum Effektöverföring​ ​ ​
Fortum effektöverföringsprodukterna är avsedda för elanvändare med stor elförbrukning.  Se pdf-prislistan längst ner på sidan. ​ För brukningsställen, där huvudsäkringen är större än 63A är endast en effektprodukt möjlig.

 

​Avgifter för upprätthållande av nättjänster ​
​Avgift för upprätthållande av nättjänst för högst 63 A anslutning ​11 €/mån​
​Avgift för upprätthållande av nättjänst för över 63 A anslutning (0,4 kV) ​​60 €/mån
​Avgift för upprätthållande av nättjänst för 20 kV anslutning 250 €/mån
​Om kunden vill avbryta sin elförbrukning, men vill att anslutningsavtalet fortsätter att gälla eller om elnätsavtalet inte ingåtts före utgången av följande kalenderår efter att anslutningen fördigställts, faktureras avgiften för upprätthållandet av nättjänsten. ​

 

31.5.2013