Elöverföringspriser inom Fortum Sähkönsiirto Oy:s nätområde fr.o.m. 1.1.2013.

 

I nedanstående tabell hittar du priserna för våra vanligaste elöverföringsprodukter inom Fortum Sähkönsiirto Oy:s nätområde.

Priset utgörs av grundavgift och en del som baserar sig på förbrukningen. Dessutom debiteras elskatt och moms.

Produkt- och nättjänstprislistorna i sin helhet ser du i pdf-prislistan längst ner på sidan. 

 

Prislista för elöverföring fr.o.m. 1.1.2013
Fortum Allmän överföring
​Grundavgift enligt huvudsäkringen     moms 24 %
​Höghus och radhus, högst 25 A
16 A och 1-fas
25 A
35 A
50 A
63 A
​7,86
11,76
15,67
27,52
47,58
74,60
    ​€/kk
    €/kk
    €/kk
    €/kk
    €/kk
    €/kk
​Större säkringar enligt separat prislista
Överföring ​​2,95 ​    c/kWh
Fortum Nattöverföring
​Grundavgift enligt huvudsäkringen      moms 24 %​
​Höghus och radhus, högst 25 A
16 A och 1-fas
25 A
35 A
50 A
63 A
10,72
14,66
18,65
34,78
60,58
94,96
     ​€/kk
     €/kk
     €/kk
     €/kk
     €/kk
     €/kk
​Större säkringar enligt separat prislista
​Överföring, dag, mån-sön kl. 7 - 22
Överföring, natt
​​2,95
1,93
​     c/kWh
     c/kWh
Fortum Säsongöverföring
​Grundavgift enligt huvudsäkringen ​     moms 24 %
​​Höghus och radhus, högst 25
16 A och 1-fas
25 A
35 A
50 A
63 A
​10,72
14,66
18,65
34,78
60,58
94,96
​     €/kk
     €/kk
     €/kk
     €/kk
     €/kk
     €/kk
​Större säkringar enligt separat prislista
Överföring, vinterdag må-sö kl. 7 - 22 (1.11-31.3)
Överföring, övrig tid
​3,61
1,86
     ​​c/kWh
     c/kWh
​​Övriga överföringsprodukter
​​Fortum Tillfällig överföring
​Fortum Tillfällig överföring används vid temporär elanvändning, när kunden inte tecknat anslutningsavtal. Se separat prislista i pdf-format nedan.
Fortum Effektöverföring
​Fortum effektöverföringsprodukterna är avsedda för kunder med stor elförbrukning. Se separat prislista i pdf-format nedan.​​

 

​Avgifter för upprätthållande av nättjänster ​
​Avgift för upprätthållande av nättjänst för högst 63 A anslutning ​11 €/mån
​Avgift för upprätthållande av nättjänst för över 63 A anslutning (0,4 kV) ​90 €/mån
​Avgift för upprätthållande av nättjänst för 20 kV anslutning ​350 €/mån
​Om kunden vill avbryta sin elförbrukning, men vill att anslutningsavtalet fortsätter att gälla eller om elnätsavtalet inte ingåtts före utgången av följande kalenderår efter att anslutningen fördigställts, faktureras avgiften för upprätthållandet av nättjänsten. ​

31.5.2013