Tidsbundet avtal

Vill du ingå ett tidsbundet Fortum Takuu avtal för 2 år?

Fortum Takuu avtal

Elöverföringspriser

Caruna är ansvarig för två nätområden i Finland

Caruna Oy

Caruna Espoo Oy

Prislista för tjänster

Vad är avgiften för mätarbyte eller besök av entreprenören

Prislista för tjänster

Serviceprislista för fjärrvärme

!Energiprisen innehåller mervärdesskatt 24 %. 
Priserna på Fortum Kesto, Takuu och Tarkka-elavtalen kan inte jämföras sinsemellan, för priserna ändras i olika takter.