Orsaker till elstörningar

Vi strävar efter att garantera så störningsfria elleveranser som möjligt. Helt avbrottsfria elleveranser är dock inte alltid möjliga.

10.5.2011