Kompensavimo tvarka

​Kompensacijų tvarka nustatyta LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675, šio įstatymo 2004-09-21 d. papildymas Nr. IX-2450, bei Švenčionių rajono savivaldybės Tarybos patvirtinta piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vienems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo tvarka. 2009 -02-26 Tarybos sprendimas Nr. T-139.

2015.09.21