Mokesčių apskaičiavimo tvarka

​Šilumos ir karšto vandens kainos paskaičiuojamos sutinkamai su patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 08 d nutarimas Nr. O3-96.

Šilumos ir karšto vandens paskaičiuotas kainas tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – Švenčionių rajono savivaldybės Taryba.

2015.09.21