Stratēģija

Globālās megatendences un vispārējā lēnā ekonomiskā attīstība ir radījušas nepieciešamību pēc pārmaiņām enerģētikas nozarē. Fortum šajā izaicinājumiem pilnajā laikā strādās saskaņā ar stratēģiju, kuras galvenie mērķi ir izaugsme un ilgtermiņa rentabilitāte, galveno uzmanību veltot tīrās enerģijas ražošanai, klientiem un vērtības radīšanai akcionāriem.
 
Fortum vīzija ir kļūt par tīrās enerģijas līderi. Lai to sasniegtu, Fortum stratēģija ir balstīta uz četriem stūrakmeņiem: 1) virzīt pārmaiņas nozarē un palielināt esošo ražotņu ražīgumu; 2) radīt risinājumus augošām ilgtspējīgām pilsētām un pilsētu teritorijām; 3) palielināt investīcijas saules un vēja tehnoloģijās; 4) veidot jaunas sadarbības formas enerģētikā. 

LTV_Fortum_strategy2016_2_NO_must_win.png
Neatņemama Fortum stratēģijas daļa ir ilgtspēja, kurai ir nozīmīga loma uzņēmuma konkurētspējas sekmēšanā. Savā darbībā Fortum pievērš vienlīdz lielu vērību ekonomiskajai, sociālajai un vides atbildībai. 

Fortum attīstība Latvijā tiek plānota saskaņā ar Fortum stratēģiju.​

20.11.2016