Iepirkumi

Šajā nodaļā publicējam paziņojumus par iepirkumu procedūrām.

Pieteikšanās termiņš Numurs un nosaukums
21.11.2016 11:00 EET

ID Nr. FJ 2016/1-SPS-CA

Elektroenerģijas iegāde 2017.gadam

21.11.2016