Iepirkumi

Šajā nodaļā publicējam paziņojumus par iepirkumu procedūrām.

Pieteikšanās termiņš Numurs un nosaukums
16.03.2016 08:06 EET

Piegādātāju atlases process enerģētiskās koksnes šķeldas piegādei biomasas koģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā

11.12.2015 11:00 EET

ID NR. FJ 2015/1-SPS-CA

Elektroenerģijas iegāde

13.03.2015 12:00 EET

ID NR. FJ 2015/4-SP-KF

Ēku individuālo siltuma punktu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā

06.03.2015 12:00 EET

ID NR. FJ 2015/3-SP-KF

Rūpnieciski izgatavotu automātisko siltuma punktu piegāde projektā "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā. 6.kārta

06.03.2015 12:00 EET

ID NR. FJ-2015/2-SP-KF

Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Jelgavā. 6.kārta

24.02.2015 12:00 EET

ID NR. FJ 2015/1-SP-KF

Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Jelgavā. 6.kārta

10.08.2015