ID NR. FJ 2015/1-SP-KF

Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Jelgavā. 6.kārta

Atpakaļ