Dostawa filtra kondensatu w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10 października 2016 r.
The deadline for tenders submission is prolonged till 10th October, 2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Dostawa filtra kondensatu w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P017)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i nadzór nad montażem kompletnego świecowego filtra kondensatu o wydajności 300m3/h.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 10 października 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for „Delivery of condensate polishing filter for CHP Zabrze investment (P017)”. The subject of the tender is design, manufacturing, delivery and supervision during installation of complete cartridge type condensate polishing filter with 300m3/h mass flow rate.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on October 10th , 2016.
 
Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

06/10/2016